Oferujemy swoje usługi w obszarze szeroko rozumianego budownictwa komunikacyjnego na etapie wykonawstwa.

W zakres naszej działalności wchodzą:

1. Budowa nowych obiektów inżynierskich drogowych i kolejowych takich jak mosty, wiadukty, przejścia podziemne, przepusty, mury oporowe.
2. Remonty, przebudowy i modernizacje istniejących obiektów inżynierskich.
3. Rozbiórki istniejących obiektów inżynierskich.
4. Usługi w zakresie renowacji i konserwacji konstrukcji betonowych i stalowych.
5. Roboty żelbetowe.
6. Budowa obiektów rekreacyjnych.
7. Budowa obiektów drewnianych.

Współpracujemy z renomowanymi dostawcami materiałów budowlanych oraz firmami specjalistycznymi (np. z dziedziny fundamentowania), jednostkami naukowo-badawczymi
i pracowniami projektowymi na terenie całej Polski.

Nasza wykwalifikowana kadra zapewnia realizację każdej inwestycji na najwyższym poziomie.