Mosty Poznań Sp. z o.o.

ul. Ostrowska 476
61-324 Poznań

Telefon: +48 (61) 669 06 82
Fax: +48 (61) 669 05 62

E-mail: sekretariat@mosty-poznan.pl

NIP: 7792351491
REGON: 301049766
KRS: 0000324351

Prezes Zarządu:
mgr inż. Joanna Dardzikowska

Prokurent:
mgr inż. Marcin Kujawa
Prokurent:
mgr inż. Dariusz Drapiński

     
     
 
Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał Zakładowy - 300.000,00 PLN, wpłacony w całości