"Mosty PoznaŃ" Sp. z o.o.

Firma powstała w lutym 2009 roku.
Specjalizuje się w kompleksowej realizacji inwestycji budowlanych w zakresie obiektów inżynierskich.

Naszym klientom zapewniamy wysokiej jakości usługi budowlane.
Nasza wyspecjalizowana kadra posiada stosowne uprawnienia do wykonywania robót w specjalnościach:
konstrukcyjno - budowlanej, drogowej, mostowej.